Ismertető

Rádiós I/O-k fajtáiRádiós modulok, rajtuk villamos ki- és bemenetekkel. A bemenetek állapotait rádiós úton képesek továbbítani és megjeleníteni távoli modul(ok) kimenetein. Ezekkel a készülékekkel komplex, akár 95 csomópontos hálózatok is építhetők. Hogy adott modul adott bemenete melyik modul kimenetén vagy modulok kimenetein jelenjen meg, a készülék paramétereinek a konfigurálásával állítható be.

Rendelkezésre állnak nagy hatótávolságú engedélyhez kötött, vagy szabadfrekvenciás kivitelekben, utóbbiban is akár több kilométeres pont-pont közötti hatósugárral.

A jelek lehetnek digitálisak, azaz kapcsoló jelek, impulzus jellegűek is, vagy analóg jelek, illetve a készülékre vonatkozó állapotinformációk.

Nemcsak ki-/bemeneti modulok között továbbíthatók a jelek, hanem rádiós gateway egységek is részét képezhetik a hálózatnak, melyeken a jelek nem fizikailag jelennek meg, hanem egy terepi buszrendszert kapcsolnak a rádiós hálózathoz.

A rádiós modulok lehetnek:

 • Multi I/O-k, azaz rádiós adóval és vevővel is ellátottak, melyek akkor is előnyösek, ha a jeltovábbítás egyirányú, mert az egymással kommunikáló készülékek vissza tudják igazolni egymásnak az üzenetek hibátlan vételét és szükség esetén megismétlik az adást, illetve eleve olyankor küldenek üzenetet, mikor a rádiós csatornát zavartalannak érzékelik.
 • Egyirányú I/O-k, melyek adóján csak bemenetek, vevőjén pedig csak kimenetek vannak, a jelek továbbítása csak az adótól a vevő felé történhet, illetve Multi I/O készülékekkel is kommunikálhatnak.
 • Autonóm adók, kevés bemenettel, jellemzően egyetlen távoli eszköz jelének a vezeték nélküli továbbításához. Alacsony fogyasztású, elemről is működtethető eszközök.

Vezeték nélküli I/O egységek részletei, adatlapok, kézikönyvek stb. a gyári honlapon, köztük az eltérő frekvenciakiosztások miatt Európában nem használható típusok is.

Multi I/O

105U-1 rádiós I/O

Rádiós I/O hálózati csomópont érzékelők, távadók, beavatkozó szervek stb. vezeték nélküli eléréséhez.

Egy modul bemenő jele egy másik modulra, vagy akár több modulra továbbítható – rádión és/vagy csavart érpáron -, ahol kimenő jelként jelenik meg.

Nemcsak bemenőjelek, hanem a készülékek belső állapotinformációi is továbbíthatók, például az akkumulátor töltöttsége.

Rádiós jeltovábbítás módja

Adattovábbítás a bemenő jelek változásakor történik, ami digitális jelek esetén állapotváltozást, vagyis ki állapotból be állapotba – vagy fordítva – váltást jelent, analóg jelek vagy impulzus jelek frekvenciája esetén pedig az érték konfigurálható mértékű megváltozását jelenti.

Impulzus jeleknek az összesített száma kerül beállítható időközönként továbbításra, majd az ellenoldalon azonos mennyiségű impulzusként kiadásra.

A jelváltozás által előidézett jeltovábbításon kívül, rendszeres időközönként, frissítő üzenetek biztosítják az adatintegritást. A jelváltozástól függetlenül küldött frissítő üzenetek sűrűsége bemenetenként állítható.

Ha a fogadó egység nem igazolja vissza a jel hibátlan vételét, az adó öt próbálkozás után kommunikációs hibát jelez, a következő jelváltásnál illetve időszakos jelfrissítésnél azonban újra próbálkozik.

Hatósugár és I/O bővítés

A 105U készülékek, I/O hálózati csomópont funkcióik ellátása mellett, átjátszóként is szolgálhatnak, kiterjesztve a rádiós hálózat hatósugarát. Két végpont között akár 5 átjátszó is lehet.

A rádiós modulok ki- és bemeneteinek a száma 115S soros vonali bővítő egységekkel bővíthető, melyekből akár 31 darab is sorba fűzhető.

Tápellátás

12–24 Vac vagy 15–30 VDC tápfeszültségről járatva akkumulátor töltésére is képesek, amire automatikusan átkapcsolnak a hálózati tápfeszültség kimaradásakor. Napelemes töltésszabályozót is tartalmaznak, így közvetlenül napelemes panelekhez is csatlakoztathatók.

Típusok

Rendelkezésre álló típusváltozatok, melyek a ki- és bemenetek számában és jellegében térnek el egymástól:

Típusok(1) Ki- és bemenetek
Digitális Analóg Impulzus(2)
Be(3) Ki(4) Be Ki Be Ki
 1. 105U típusok mellett rendelkezésre álló további típusok:
  105S-1, 105S-2, 105S-3, 105S-4
  Rádióval nem, csak soros adattovábbítási lehetőséggel bíró típusok
  905U-1, 905U-2, 905U-3, 905U-4
  Frekvenciaugrásos, szórt spektrumú rádiós modulok, melyek szabad frekvenciásként használhatók az amerikai kontinenses, Európában azonban nem
 2. Az impulzusjelek digitális be- illetve kimeneteken osztoznak, kivéve 105U-1 impulzuskimenetét, ami a kapcsoló kimenetektől független
 3. A bemenetekre npn kimenetű érzékelők vagy potenciálfüggetlen kontaktusok köthetők
 4. Kimenetek terhelhetősége
  Relék: 50 VAC / 5A illetve 30 VDC / 2A
  FET: 30 VDC / 500 mA ill. 915U típusnál 30 VDC / 200 mA
 5. 915U-2 modulok a többi modullal kompatibilis Elpro WIB-net rádiós protokoll helyett az új mesh hálózati protokollt is támogatják amivel akár több ezer csomópontos, önfelfedező és önjavító hálózatok építhetők.
 6. 8 db (915U-2) ill. 12 db (105U-4) jelet bemenetként vagy kimenetként lehet használni, tetszőlegesen felosztásban
915U-2(5) 8(6) 8 (FET)(6) 4 (0-24 mA, 14 bit) 2 (0-24 mA, 13 bit) 4 ( 2 x 50 kHz
2 x 1 kHz)
4 (1 kHz)
105U-1 4 4 (relé) 2 (4-20 mA, 15 bit) 2 (4-20 mA, 15 bit)  1 (100 Hz) 1 (100 Hz)
105U-2 4 1 (FET) 6 (0-20 mA, 12 bit) 4 (1 x 1 kHz
3 x 100 Hz)
105U-3 8 (FET) 8 (0-20 mA, 12 bit) 4 (100 Hz)
105U-4 4+12(6) 4+12 (FET)(6) 4 (1 x 1 kHz
3 x 100 Hz)
4 (100 Hz)

105U kétirányú I/O rádiós egységek részletei, letöltések a gyári honlapon.

915U mesh hálózatos kétirányú I/O rádiós egységek részletei, letöltések a gyári honlapon.

115S I/O bővítők a gyári honlapon

Egyirányú I/O

105-U-L rádiós I/O-k és alkalmazásuk

A frekvenciaengedély nélkül használható 869 MHz-es 105U-LT adó és 105U-LR vevő modulokkal megvalósítható vezeték nélküli, rádiós, jelátviteli funkciók:

 • Az adó a vevőre továbbítja a bemenetein észlelt jeleket, melyek ott kimenetekként jelennek meg
 • Az adó más típusú 105U modulokra továbbítja a jeleit
 • A vevő más típusú 105U modulok jeleit fogadja

Alapértelmezetten a vevő és az adó össze vannak párosítva, az adó bemenetei megjelennek a vevő kimenetein, de konfigurálhatók úgy is, hogy más 105U rádiós I/O modulokkal vagy terepi buszos rádiós gateway egységekkel működjenek együtt, úgy, hogy a jelek akár átjátszókon is áthaladhatnak.

Kimenetek és bemenetek

105U-LT adó bemenetei:

 • 2 db kapcsoló bemenet (potenciálfüggetlen kontaktus vagy npn jel) melyek maximum 10 Hz-es számlálóbemenetként is használhatók
 • 1 db 0-20 mA-es, 16 bites analóg bemenet
 • 1 db hőelem bemenet

Az adó nemcsak a bemeneti jeleit képes továbbítani, hanem a tápfeszültségének értékét is, továbbá az analóg és hőelem bemeneteihez, valamint a tápfeszültségéhez beállítható alsó és felső határértékkel képzett kapcsolójeleket is.

105U-LR vevő kimenetei:

 • 3 db relés kimenet (max. 250 VAC/1A)
 • 1 db 0-20 mA-es, 12 bit felbontású analóg kimenet

Státuszkimenetek:

Úgy az adónak, mint a vevőnek, 2-2 státusz kimenetük is van, melyek egyike az egység hibamentes működését jelzi, a másik pedig vevő esetén kommunikációs hibát, adó esetén pedig az analóg bemenethez kapcsolódó helyi határérték-kimenetként szolgál.

Jeltovábbítás módja

A jelek változásakor az adó rádiós üzenettel jelzi az új állapotot a vevőnek, ami azt reprodukálja. Ha egy kapcsolóbemenet impulzusbemenetként használt, akkor minden egyes jelváltozás hatására eggyel nő egy belső számláló értéke, az adó pedig nem a bemenet akár sűrű változásait továbbítja, hanem a számláló értékét, állítható mennyiségű jelváltozást követően.

Az eseményvezérelt jeltovábbításon kívül időalapú jeltovábbítás is történik, változás hiányában is továbbítva lesz az aktuális állapot, egy bemenetenként konfigurálható idő elteltét követően.

A kommunikáció egyirányú, nincs mód visszaellenőrzésre, az adattovábbítás biztonságának növelésére beállítható, hogy egy üzenet hányszor legyen megismételve.

105U-L egyirányú bemeneti és kimeneti modulok további adatai a gyári honlapon

Autonóm adó

505U-K rádiós jeltovábbító

Az 505U-K egy 869 MHz-es szabad frekvenciás, alacsony áramfelvételű, kevés bemenettel ellátott, rádió adós I/O modul, ami elemekkel is működtethető. Analóg, kapcsoló és impulzus jelek továbbítására képes 105U modulok felé, és egy huroktáplálású távadó tápellátására is, így alkalmas lehet például szinttávadó üzemeltetésére, kábelezéssel és tápfeszültséggel sem ellátott helyen.

Továbbítható jelek

 • 2 db digitális bemenet (npn vagy feszültségmentes kontaktus), melyek lehetnek:
  • kapcsoló bemenetek
  • számlálóbemenetek, az egyik maximum 300 Hz-es, a másik pedig 10 kHz-es(osztóval akár 50 kHz-es) jelet képes fogadni
  • inkrementális bemenet (a kettő együtt), irányra ügyelő számlálást biztosítva
  • irány + számláló bemenetpár
 • 1 db analóg bemenet (0-24 mA vagy 0-10V), 12 bites felbontással

Belső jelek, melyek ugyancsak továbbíthatók a rádiós hálózaton:

 • Alsó / felső határérték komparátor az analóg bemenethez kapcsolódóan
 • Alacsony tápfeszültség jelzése
 • Tápfeszültség értéke
 • Frekvencia (a számláló bemeneteken érzékelt impulzusjelek sebességével arányos analóg érték)

Energiatakarékos üzemmód

6-30 VDC tápfeszültségről, illetve 9 V-os elemcsomagról működtethető. Rádiós adások között energiatakarékos „alvó” üzemmódra képes, és maximum 50 mA árammal táplálni egy huroktáplált távadót. Automatikusan „felébred” ha változás történik valamelyik kapcsolóbemenetén, illetve akkor is, ha időalapú állapotjelentés küldése válik esedékessé.

Alvó üzemmódban a hurok tápáramellátása is szünetel. Az analóg bemenetnek állítható a mintavételi időköze, és egy azt megelőző „bemelegedési idő” is, hogy az alvó üzemmód alatt a tápellátástól esetleg megfosztott távadó pontos adatot szolgáltasson a mintavételkor.

A kapcsolóbemenetekhez paralízis idő rendelhető, mely időnek el kell telni egy továbbított állapotváltozást követően, mielőtt az 505U-K egy újabb állapotváltozást továbbítana. Így a nem kritikus, esetleg gyakori változásra is képes jeleknek nem minden állapotváltozása jár rádiós adással.

505U-K alacsony áramfelvételű és bemenetszámú rádiós jeltovábbító részletes adatai a gyári honlapon.


Partners